പോള്‍ മറ്റാഹ്ലട്‌നി (1942-1) ഗായകന്‍-ബീറ്റില്‍സ്, ഗിറ്റാറിസ്റ്റ്‌

1

poul matahludniമുഖമുള്ള ഒന്നിനേയും ഒരുവന്‍ തിന്നരുത്. ഞാന്‍ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അക്രമരഹിതമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ജന്തുക്കളെ തിന്നാതിരിക്കുന്നത്.ത്സത്സ
ഹ്മഹ്നഞായറാഴ്ച ഭക്ഷണത്തിന് അടുക്കളജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയ ഞങ്ങള്‍ ആഹ്ലാദത്തോടെ തിമിര്‍ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആട്ടിന്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ പ്ലെയിറ്റിലേയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോള്‍ അല്പം മുമ്പുവരെ ഉല്ലസിച്ചുനടന്ന ഒരു കാലാണ് ഞങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്നു കണ്ടു. ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം നോക്കി പറഞ്ഞു. ഒരു നിമിഷം നില്‍ക്കൂ. ആട്ടിന്‍കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമാണ്. അവ വളരെ സൗമ്യജീവികളാണ്. പിന്നെ എന്താണ് നാം ഇവയെ തിന്നുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കല്‍ ബാര്‍ബഡോസിലെ ഒരവധികാലത്ത് ഒരു ലോറി നിറയെ കോഴികളേയും കൊണ്ട് അറവുശാലയിലേക്കുപോയ ട്രക്കിന്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങള്‍ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടിവന്നു. അതിനുശേഷം കൊന്നതിനുശേഷം തിന്നേണ്ട ഒന്നിനേയും ഞങ്ങള്‍ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
ഹ്മഹ്നഅറവുശാലകള്‍ക്ക് ചില്ല് ഭിത്തികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ എല്ലാവരും സസ്യാഹാരികള്‍ ആയേനെ

Share.

1 Comment

Leave A Reply

Connect with Facebook